Veclaicenes bibliotēkā marta mēnesī skatāmās izstādes

16.03. Latviešu literātei un politiķei Aspazijai  - 150

23.-27.03 e-prasmju nedēļa. Interesentiem pamatprasmes darbam ar datoru.