Veclaicenes bibliotēkā februāra mēnesī skatāmās izstādes

7.02. Sarkano grāmatu stāsti

16.02 Lauku dzīves attēlojums Jēkaba Janševska darbos (150)