Veclaicenes bibliotēkā aprīļa mēnesī skatāmās izstādes un pasākumi

   Izstādes:

  • Dzejniekam. prozaiķim, dziesmu tekstu autoram Viktoram Kalniņam (Vikam) - 75 (1.aprīlis)
  • Krievu rakstniekam Nikolajam Gogolim - 205 (1.aprīlis)
  • Angļu dzejniekam, dramaturgam Viljamam Šekspīram - 450 (26.aprīlis)

     Pasākumi:


   Alūksnes un Apes novadu 13.grāmatu svētki Alūksnē - 11.aprīlis


    Meklēsim Lieldienu zaķi bibliotēkā  - 19.aprīlis

    Aktīvs, izzinošs, rotaļīgs Lieldienu jampadracis "Oliņ, boliņ!" kopā ar tautas nama un muzeja zaķiem -  21.aprīlis

    Bibliotēkku nedēļa  21.- 27.aprīlis