E-prasmes nodarbinātībai

E-prasmju nedēļa no 24. līdz 30.martam. Visiem interesentiem pamatprasmes darbam ar datoru.