Veclaicenes bibliotēkā marta mēnesī skatāmās izstādes

Latviešu skolotājam, dzejniekam, tautiskā romantisma pārstāvim Vilim Plūdonim - 140 (9.marts)