Veclaicenes bibliotēkā februāra mēnesī skatāmās izstādes

Rakstniecei un bērnu grāmatu ilustratorei Margaritai Stārastei - 100 (2.februāris)

Vēl viss nav paspēlēts ....Latviešu dzejniecei Austrai Skujiņai - 105 (10.februāris)

Vācu rakstniekam, dramaturgam, satīristam Ērikam Kestneram - 115 (23.februāris)

Zem debess kupola ir manas domas .... Dzejniecei Montai Kromai -95 (27.februāris)