Literatūras izstādes jūnija mēnesī Veclaicenes bibliotēkā.

Tēlniekam, akmeņkalim, literātam Aināram Zelčam - 55 (11.jūnijs)

Rakstniekam, publicistam, sabiedriskajam un kultūras darbiniekam Jānim Mauliņam 80 (16.jūnijs)

Notraušot putekļus burtam T(latviešu daiļliteratūra) (18.jūnijs)