Par bibliotēku darbinieku semināru Alūksnē.

2013.gada 8.maijā Alūksnes pilsētas bibliotēkā notiks Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku seminārs, sakarā ar to šajā dienā Veclaicenes bibliotēka būs slēgta.