Par literatūras izstādēm Veclaicenes bibliotēkā

Maijs:Imanta Ziedoņa mēnesis.

Dzejniekam, publicistam, tulkotājam, scenāristam, politiķim, latviešu literāro pasaku autoram Imantam Ziedonim - 80      3.maijs

Notraušot putekļus burtam P (latviešu daiļliteratūra)   10.maijs