Par literatūras izstādēm un pasākumiem Veclaicenes bibliotēkā.
  • Notraušot putekļus autoram - Elizabete Adlere - 10.aprīlis
  • Bibliotēku nedēļas pasākumi "Mantojuma sardzē" - kultūras mantojuma izzināšana un izpēte. 22.-26.aprīlis.