Prozaiķis, dramaturgs, žurnālists Rūdolfs Blaumanis-spilgtākais latviešu rakstniecības vēšturē(150); Notraušot putekļus burtam J (latviešu daiļliteratūra)