E.Veidenbaumam - 145

"Pēc goda, pēc varas, pēc mantas,

Bez atpūtas ļautiņi skrien..."'

Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 145