e-prasmju nedēļas aktivitātes no 26.-30 martam.

e-prasmju nedēļas ietvaros bibliotēkas apmeklētāju konsultēšana par iespējām apgūt e-prasmes.

Iepazīstināt bibliotēkas apmeklētājus ar bezmaksas datu bāzēm www.letonika.lv, www.news.lv