Veclaicene - Ziemeļvidzemes pērle

Pārpildīts ar zemes domām,

paceļ galvu pakalns,

nostājas uz vēju ceļa,

ieklausās un saka:

"Egles sirdī iekal dzeni,

pauguroto Veclaiceni."

 

Veclaicenes bibliotēka kopā tautas namu veido fotogrāfiju izstādi "Veclaicene -Ziemeļvidzemes pērle."

Izstāde būs apskatāma bibliotēkā un pagasta foajē no 13.-25.februārim.