Literatūras izstādes februāra mēnesī.

7.02.Viktorijas laika rakstniekam Čārlzam Džonam Dikensam -200

 

9.02.Miniatūru rakstniecei Mirdzai Ķempei - 105

 

18.02. Dzejniecei,dramaturģei, sabiedriskai darbiniecei Mārai Zālītei - 60

 

 26.02. Franču romantisma rakstniekam, dzejniekam, dramaturgam, publicistam Viktoram Igo - 210