Foto izstāde Vārmes bibliotēkā http://ejuz.lv/a3vk1