Dzejas dienas- dzejas pēcpusdiena, izstāde (sadarbībā ar tautas namu)