Augusta beigās tiks organizētas novadu dienas, kuru laikā Arendoles bibliotēkā tiks prezentēta deputātes Sarmītes Ķikustes grāmata"Simts gudrās galvas". Pasākumā piedalīsies Vārkavas novda pašdarbības kolektīvi.