Uz dzejas pēcpusdienu aicinātas pagasta radošās dzejnieces Elvīra Strautiņa. Zane Ošiņa. Zaiga Mazjāne, kas lasīs savus dzejoļus klausītājiem. Aicināta arī literatūras skolotāja Māra Lāce, kas tieši runās par cilvēka nepieciešamību lasīt veltījumus dzejā. Bibliotekāre stāstīs par novadnieču dzejoļu krājumiem, kas skatāmi dzejas grāmatu izstādē.