Bibliotēkā izliktas Smiltenes novada dzejnieku izdotie krājumi: Marikai Svīķei - 4 Birutai Žurovskai - 7 Kornēlijai Apškrūmai - 14 Ainai Gēgerei - 1 Valkas novada dzejnieku kopkrājums "Ritums". Smiltenes novada dzejnieku krājums " Zied rudzupuķēs debesis".

Ar izstādē izliktajām grāmatām iepazīties aicina iepazīties afišas:                                  " Ar aizejošo gājputnu klaigām pie mums atnākušas dzejas dienas"

Dzejas vakarā piedalās vietējās dzejas rakstītāja Elvīra Strautiņa, kas lasa dzeju, kas izdota Smiltenes novada dzejas krājumā, "Zied rudzupuķēs debesis"

Ziņu sagatavoja:
Variņu bibliotēkas vadītāja Mudīte Pavasare.