Bibliotēkā izliktas apm. 70 grāmatzīmes, ko atnesuši bibliotēkas lasītāji. Izstāde veidota, atlasot interesantākās grāmatzīmes,izmantota arī bibliotēkas grāmatzīmju kolekcija un grāmatas par šo tēmu.

Uz izstādi nāk Variņu pamatskolas 3.-5. klašu skolnieki ar domu , ka viņi zīmēs paši savas grāmatzīmes, kuras vērtēs bibliotēkas apmeklētāji.

Skolniekiem stāsts par grāmatzīmēm, kas tās veido, kādam nolūkam izmanto rakstnieki un ievērojami cilvēki.

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vadītāja Mudīte Pavasare.