Jau gadiem ilgi septembris Latvijā tiek uzskatīts par dzejas mēnesi. 26.septembrī arī Stirnienē notika dzejas dienām veltīts pasākums.

   Stirnienes pamatskolas latviešu valodas skolotāja Valda Eiduka klātesošos iepazīstināja ar dzejas dienu pirmsākumiem Latvijā, pamatskolas skolēni viņas vadībā skandēja latviešu autoru dzeju bērniem. Ar muzikālajiem priekšnesumiem pasākumu kuplināja pamatskolas skolēni mūzikas skolotājas Teresijas Pelšas vadībā. Mūziķis Aivars Zeimuls izpildīja dziesmas ģitāras pavadījumā.

   Uz pasākumu bija uzaicinātas arī divas jaunās autores - Alita Svilāne un Mārīte Strode. Viņas iepazīstināja ar sevi, pastāstīja, kā viņām top dzeja un izjusti runāja savus dzejoļus. Abas autores darbojas Viļānu jauno autoru kopā, bet abas strādā Varakļānos. Mārīte arī dzīvo Varakļānos.

Ziņu sagatavoja:
Ināra Kasparāne

Tagi: Dzrejas dienas