Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi. "Tas ir stāsts par mūsdienās piemirstajiem puķu bērniem, hipijiem, bītnikiem, vienā vārdā - citādajiem. Eižena Valpētera sastādītais albums ir svaigs un, cerams, arī svarīgs papildinājums Latvijas 20.gadsimta kultūrvēstures ainavas precizēšanai. Sešdesmito un septiņdesmito gadu citas, necenzētas kultūras veidotāju atmiņās, rakstos parādās, ko un kādā veidā jaunās paaudzes cilvēki padomju Latvijā centās mainīt. Tas ir nesaķemmēts, neiespiests vienotos raksta vai atmiņu rāmjos kolektīvs dzīvesstāsts, ko mīlēja, kas patika, ar ko izcēlās vai atšķīrās no tālaika padomju sabiedrībā pieņemtā kultūras standarta." (Janīna Kursīte) Modra Brasliņa mākslinieciskais noformējums.