Rakstu krājums atspoguļo sešu zinātnieku - J.Plāķa, R.Krūmiņa, A.O.Kraukļa, I.J.Freidenfelda, L.Keirāna un J.Klētnieka - zinātnisko un pedagoģisko darbību, kā arī skolotāja un diriģenta A.Mucenieka devumu mūzikas pedagoģijā un Latvijas kultūras dzīvē.