Valsts meža dienesta izdotajā grāmatā apkopota informācija, kas iegūta projekta „Kultūras mantojums” (Cultural heritage) realizācijas gaitā. Unikālā kultūrainavas pētījuma laikā 74 Ziemeļvidzemes pagastu teritorijās tika veikti kultūras mantojuma liecību meklējumi, reģistrējot vairāk nekā 18 tūkstošus  objektu.

 

Kultūras mantojuma izpētē iesaistījās gan vietējie iedzīvotāji -  mežinieki, skolotāji,  ģeogrāfi, gan muzeju darbinieki, studenti un  tūrisma speciālisti. Digitāli tika uzmērīti  arī objekti, kas jau atrodas valsts aizsardzībā (senkapi, pilskalni, apmetnes, muižas, alejas), tomēr pamatā uzmanība tika veltīta tām neapzinātajām vēstures liecībām, kurām agrāk nav  pievērsta vēsturnieku un ainavu speciālistu uzmanība.
 
No visa plašā atradumu klāsta pētnieki katrs izvēlējās dažus sava pagasta objektus, sagatavojot informāciju un fotogrāfijas. Grāmatā ietverti gan mazpazīstami pieminekļi, gan industriālā mantojuma objekti, interesantas vecsaimniecības, militāro aktivitāšu paliekas un padomju laika saimniekošanas liecības. Dažos gadījumos paši objekti līdz mūsdienām nav saglabājušies, ir tikai senās fotogrāfijas un stāsti vietējo iedzīvotāju atmiņās. Savukārt citi objekti iezīmējuši savu vietu ainavas vēsturē tikai pēdējos gados.

 

Saturā : arī par bijušā Valmieras rajona teritorijā esošo pagastu ievērojamiem un interesantiem objektiem.

Tagi: Novadpētniecība