Dr.arch. Jāņa Lejnieka monogrāfija “Krampis. Arhitekts Andris Kronbergs” ir veltīta vienam no veiksmīgākajiem un cienījamākajiem 20.gs. beigu - 21.gs. latviešu arhitektiem un atklāj ne tikai Andra Kronberga dzīves gājumu un darbu pārskatu, bet saistošā formā ļauj izsekot arī tiem jautājumiem un atbilžu meklējumiem, kas saistās ar pilsētas (un īpaši – Rīgas) tālejošu attīstības redzējumu, ar arhitekta vietu un iespējām mūsdienu situācijā.


Grāmatas pamattekstu papildina arhitektes Zaigas Gailes pēcvārds un aptuveni 200 attēlu.

Māksliniece Zane Ernštreite.

Tagi: Arhitektūra