Grāmata ir par Latvijas ievērojamākajām bākām pēdējo gadu simtu gaitā, ietverot gan tās, kuras savu eksistenci jau beigušas, gan tās, kuru tehniskie ekspluatācijas parametri patlaban vairs neatbilst bākas definīcijai, gan - visbeidzot - Latvijas darbojošās bākas, kuras par tādām tiek noteiktas Latvijas Hidrogrāfiskā dienesta 2009.gadā izveidotajā Latvijas navigācijas aprīkojuma līdzekļu srakstā "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos". Mākslinieks Rauls Liepiņš. Tulkotāja Maija Treilona. The book focuses on the most important lighthouses and beacons of Latvia - both on those active lighthouses that are included in the List of Aids to Navigation in the Waters of the Republic of Latvia of 2009, published by the Hydrographic Service, Latvian Maritime Administration, alongside with those that are not in operation any more and whose technical parameters do not conform with the modern understanding of lighthouse. Designer Rauls Liepiņš. Translator Maija Treilona.

Tagi: Tehniskās zinātnes