Vieglā un interesantā formā grāmatā ir atklāta daudzveidīgo simbolu valodas specifika, ar kura spalīdzību smilšu spēles terapijā notiek mijiedrabība starp klienta apziņu un bezapziņu, starp klientu un terapeitu katras sesijas un visa terapeitiskā procesa laikā, kā arī pārneses un kontrpārneses fenomens, kas ir katra psihoterapijas procesa neiztrūkstoša sastāvdaļa. No krievu valodas tulkojušas: Inese Ābola, Madara Junga. Rudītes Kravales datorgrafika.

Tagi: Medicīna