"Latviešu Brāļu draudze ir tas tautas "senaizmirstais dārgums", par ko dziedam Dziesmu svētkos, jo tieši šī kustība ir nesusi pirmo un pagaidām vienīgo garīgo atmodu latviešu tautai. Tāpēc grāmata "Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918-1940" bija liels izaicinājums un atbildība, jo runa ir par aizmirsto mantojumu. Turklāt ļoti burtiskā veidā. Ja pētījumi par 18. un 19.gadsimta latviešu Brāļu draudzes kustību ir veikti, tad Brāļu draudzes vēsture Latvijas pirmajā brīvvalsts periodā vispār nav pētīta. Latviskās iedentitātes meklējumos ir ļoti nozīmīgi, kādā veidā garīgā kustība, kura izlolojusi to, ko saucam par latviskumu, tika saprasta un interpretēta Latvijā pirms okupācijas." (autors) Vāka dizainu veidojusi Anna Ceipe.

Tagi: Vēsture