Neviens cits modernais filosofs nav izrādījies tik ietekmīgs kā Nīče, nedz arī ticis tik neatlaidīgi pārprasts. Šī fundamentālā jaunā biogrāfija atklāj patiešām dižā filosofa sarežģīto dzīves un domāšanas ceļu. Sekodams Frīdriha Vilhelma Nīčes (1844-1900) paša sludinātajam "dzīve ir domāšanas dēļ veicams eksperiments", Rīdigers Safranskis, kura spalvai pieder arī Heidegera un Šopenhauera biogrāfijas, piedāvā kritisku Nīčes filosofijas pārvērtēšanu, pētot viņa dzīves un darba krustpunktu un izmēģinot to, ko Nīče uzskatīja par vissvarīgāko cilvēka uzdevumu - kļūt par "tās iekšējās pasaules, kas saucas "cilvēks", dēkaini un apceļotāju". Veicot atsedzīgu Nīčes sarežģītāko tekstu analīzi, Safranskis patur prātā kopējās Nīčes domāšanas iezīmes, citējot vēstules, dienasgrāmatas, pierakstu burtnīcas un fragmentus no darbiem. Katra analīzes šķautne atklāj unikālu šīs daudznozīmīgās personības portretējumu. No vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš. Mākslinieks Jānis Esītis.

Tagi: Filozofija