"Šis ir mēģinājums. Mēģinājums "mālēt" tikpat bieziem un drosmīgiem triepieniem, kā triepa lielākais no latviešu teātra gariem. Mēģinājums ietvert vārdos to, ko nevar ietvert vārdos. Mēģinājums attēlot cilvēku, kurš bija gan redzams, gan sajūtams jebkurā telpā un pat no attāluma, cilvēku, kuram varēja arī pieskarties, bet par kuru reizēm tomēr radās aizdomas, ka īstenībā tāds nemaz nevar būt. Kā Raiņa Trejgalv's - ar daudzlaiku un daudzdzīvju elpu un izelpu, pieredzi, nezināšanu un nojautu, kas ir vēl lielāka nekā zināšana. Ar tādu cilvēcisko un pārcilvēcisko īpašību sajaukumu, ka iznāk nevis "divi vienā", bet vesels leģions - vienā." (autore) Māksliniece Līga Krēže.