Grāmatā tāpat kā daudzos citos darbos, rakstnieks atspoguļo cilvēka identitātes veidošanos. Identitātē autors saskata stratēģiju, domāšanas veidu, kas atsedz minoritāšu tāpatību, spēcīgām grupas izjūtām pastiprinot piederību kopībai. Liela uzmanība grāmatā pievērsta brīvības un drošības aspektiem un to mijiedarbībai mūsdienu sabiedrībā, kurai ārējo veidolu bieži vien piešķir tirgus un kurā patēriņš izveidojis daudzas identitāšu kopības. Autors arī apraksta, kas notiek ar identitāti, kad tā kļūst par politiska satura plakātu. Viņš uzsver, cik svarīgi ir izprast, kā reliģija tiek izmantota politikā. Izdevumā ietverti daudzi spilgti piemēri, kas raksturo aplūkotās tēmas un atklāj identitātes veidošanās spēkavotus. Norvēģu rakstnieks Tomass Hillanns Ēriksens (dzimis Oslo 1962. g.) ir politoloģijas doktors, sociālantropoloģijas profesors Oslo Universitātē, redaktors norvēģu žurnālā Samtiden, starptautisku antropologu izdevumu līdzveidotājs, spilgts starptautiska mēroga lektors. Liela nozīme viņa karjerā bijusi saistībai ar UNESCO/UNICEF. No norvēģu valodas tulkojusi Ilze Kačevska. Aigara Truhina vāka dizains.