Valkas novada Centrālā bibliotēka uzsākusi darbu pie projekta ” Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados”

Šī projekta ietvaros 11. oktobrī notika publisko bibliotēku vadītāju mācības “Digitālo bibliotēku veidošana ” . Lektori: Karīna Bandere – LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas projektu vadītāja un Arturs Žogla – LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas projektu vadītājs.

Šī ir jau otrā apmācību diena projekta ietvaros. 25. septembrī Smiltenes, Strenču un Valkas novadu publisko bibliotēku vadītāji klausījās lekciju ” Radoša un inovatīva pieeja novadpētniecības darba organizēšanā. Pieredze, pārmaiņas, iespējas.” Lektore – Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Inta Sallinene.

Trešā apmācību diena paredzēta novembrī, tās tēma – stāstu dokumentēšanas un saglabāšanas iespējas.