Rāmuļu bibliotēkā ar 1. septembri darbu atsākusi "Bērnu žūrija".

Rāmuļu bibliotēka atrodas mazapdzīvotā , nomaļā vietā, tādēļ darbs ar "Bērnu žūrijas "ekspartiem sākas 1. septembrī. No 1.-4. klasēm projektā iesaistījušies jau 20 bērni.