Pirmajai skolas dienai veltīta izstāde, kurā tiks eksponētas mācību grāmatas, no kurām mācījušies skolēnu vecāki un vecvecāki. Īpaši eksemplāri - Aipranka A. Ģeogrāfija pamatskolām no 1924. gada ( 3. un 4. klasei); Jēkaba Poruka  Dziesmu dārziņš ( pamatskolām pēc 1935. gada programmas); Kiseļeva Ģeometrija (vidusskolās 6.-8. klasei, 1947.g.); Koņusa G. Uzdevumi, vingrinājumi un jautājumi praktiskai muzikas elementarteorijas mācībai (1921.g.) u.c.