Šmitostas pazemes bunkuri, kas izrakti vēl cara laikos, vecajam jūras vilkam Gustavam ir ruma paradīze un iztikas avots gan padomju, gan brīvās Latvijas laikos...