Saturs: Mans sākums - mana bērnība ; Jauns mezgls viegli raisās ; Darbā ieaugt nozīmē ieaugt pasaules kārtībā ; Daudz labu cilvēku