Mārtiņa Rozes stāstīto apkopojusi Rita Krasta ; grām. izm. materiāli no Mārtiņa Rozes personiskā arhīva