Saturs: Jaunā kritika / Ojārs Lāms. Krievu formālisms / Jānis Ozoliņš. Strukturālisms / Ilva Skulte, Normunds Kozlovs. Poststrukturālisms / Ieva Kolmane. Dekonstrukcija / Anda Baklāne. Semiotika / Elīna Vasiļjeva. Naratoloģija / Inguna Sekste. Hermeneitika / Skaidrīte Lasmane. Marksisms / Kārlis Vērdiņš. Jaunais vēsturiskums un literārā antropoloģija / Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone. Psihoanalīze / Ieva E.Kalniņa. Feminisms / Sandra Meškova. Zilo teorija / Kārlis Vērdiņš. Postkoloniālisms / Benedikts Kalnačs. Ekokritika / Marians Rižījs. Mediju teorija un literatūra / Ilva Skulte