Grāmata veltīta skolēnu konkursam "Mūsu mazais pārgājiens", kas savukārt ir turpinājums Imanta Ziedoņa (1933-2013) un Rimanta Ziedoņa kopdarbam – grāmatai "Mežu zemē Latvijā. Aicinām ceļā!" (2006). Konkursa koordinatore Māra Mīkule grāmatā apkopojusi gan interesantākos skolēnu zīmējumus, atmiņas, aprakstus, gan arī informāciju par skolēniem dotajiem uzdevumiem, mērķiem, dalībniekiem un daudz ko citu. Savukārt Ēriks Hānbergs, kā ilggadējs žūrijas dalībnieks, lasot konkursantu iesniegtos darbus, pierakstījis sevis piedzīvotos "pārsteigumus mežā, kokos un citādībās"