Šajā grāmatā autors analizē pasaules ekonomikas krīzes sekas Latvijā, rosina domāt, kā veicināt ekonomikas augšupeju, veltot uzmanību uzņēmējdarbības attīstībai un taisnīgas nodokļu sistēmas izveidei. Darbā pastāv pārliecība, ka tautas labklājības līmeņa celšana iespējama tikai patiesas sabiedrības integrācijas rezultātā, kas balstīta uz latviešu valodas bāzes. Mums ir jābūt lepniem par savu valsti un jākļūst garā spēcīgiem