Literatūrzinātniece I. Ezergaile (1932-2005) pieder paaudzei, kas emigrēja no Latvijas 1944. gada rudenī un izglītību guva ārzemēs - Vācijā, ASV. Latvijā viņas vārds parādās astoņdesmitajos gados, kad viņa nolasīja lekciju Latvijas Valsts universitātē un brīvāk pieejami kļuva trimdas zinātniskie žurnāli, prese. Grāmata vispirms adresēta filoloģijas studentiem un mācībspēkiem.
 Saturs: I. Tomasa Manna kūrvieta / tulk. I. Beķere. II. Vīrišķais un sievišķais: skatījums uz Tomasa Manna dialektiku / tulk. I. Beķere. III. Par muzikalitāti dzejā: Heines piemērs / tulk. I. Beķere. IV. Rakstnieces - sašķeltā patība: Kristas Volfas, Ingeborgas Bahmanes, Dorisas Lesingas un citu rakstnieču romānu analīze / tulk. I. Beķere. V.Nostaļģija un viņpuse. Vienpadsmit latviešu rakstnieces / tulk. D. Dreika. VI.Gundega Repše: Pēcpadomju subjektivitāte Latvijā: dažas zīmes literatūrā / tulk. D. Dreika. VII. Mākslas iejaukšanās Gunara Saliņa dzejā / tulk. D. Dreika. VIII. Lūkoties dziļāk: Par Baibas Bičoles dzeju.