Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki : literatūrsocioloģisks pētījums / Aija Priedīte ; redaktore Jolanta Treile ; māksliniece Agata Muze ; izmantoti Aijas Priedītes fotoattēli. 2. daļa. Stuburi. Kādas Latvijas viensētas dzīve.
 A. Priedītes monogrāfijā izsekots reālas viensētas "dzīvei" iespējami plašā laika periodā - visā tās mūža garumā, atklājot viensētu kā laiktelpu, ko skāruši dažādi Latvijas vēstures notikumi, aptverot tās likteni ar visām politiskām un ekonomiskām pārmaiņām līdz pat mūsdienām. Pētījumam izvēlēta Stuburu viensēta Madonas novada Aronas (agrāk Kusas) pagastā

 ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas" Projekta Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09APIA/VIAA/087.