Baltu valodnieks E. Trumpa veicis pētījumu par dialektu un izlokšņu robežu izmaiņām Rietumlatgalē. Autors piedāvā jaunus faktus par latviešu areālo pētījumu sākumposmu, uz kultūrvēstures dotumu fona kristiski aplūko izloksnes koncepciju, balstoties uz trīs gadu laikā savākto dialektu materiālu un jauniem tā klasificēšanas veidiem, Daugavas labajā krastā precizē vienu no galvenajām izoglosām, kas šķir augšzemnieku dialekta sēliskās un latgaliskās izloksnes.