book thumbnail

 Latviešu māksla trimdā : izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" no 2013. gada 9. maija līdz 28. jūlijam : katalogs = Latvian art in exile : exhibition in the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art from 9 May to 28 July 2013 : catalogue / sastādītāja Dace Lamberga ; teksta autores: Māra Lāce, Dace Lamberga ; redaktore Laima Slava ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkotājs angļu valodā Andris Mellakauls ; māksliniece Inga Ģibiete ; uz vāka: Jānis Kalmīte "Rija. Teiksma" (1973) ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars ; Dainas Auziņas, Māra Branča, Daces Lambergas, Bruno Eijera, Bruno Rudzīša, Ilmāra Rumpētera, Laimas Slavas fotogrāfijas.
 Lamberga, Dace 1948- aut com pht Autors Sastādītājs Fotogrāfs
Lāce, Māra 1954- aut Autors
Slava, Laima 1947- edt pht Redaktors Fotogrāfs
Pence, Guna edt Redaktors
Mellakauls, Andris trl Tulkotājs
Ģibiete, Inga bkd Grāmatas dizaina autors
Kalmīte, Jānis art Mākslinieks
Brasliņš, Normunds 1962- pht Fotogrāfs
Pipars, Jānis 1978- pht Fotogrāfs
Auziņa, Daina pht Fotogrāfs
Brancis, Māris 1947- pht Fotogrāfs
Öijer, Bruno K. 1951- pht Fotogrāfs
Rudzītis, Bruno pht Fotogrāfs
Rumpēters, Ilmārs 1929- pht Fotogrāfs