Balstoties uz arhīvos, periodikā un citos avotos rodamām ziņām, grāmatā sniegta plaša laikmeta aina par laika posmu no 1940. līdz 1945. gadam. Tajā aprakstīts mūzikas norišu vēsturiskais fons, Latvijas okupācijas un sovjetizācijas ietekme mūzikas dzīvē. Analizētas pārmaiņas profesionālajā mūzikas dzīvē, īpaša uzmanība pievērsta paredzētās Latviešu mākslas dekādes Maskavā sagatavošanai. Izpētīta mūzikas izdošana – gan nošu izdevumu, gan skaņuplašu formā. Aplūkota daudzu pazīstamu un nepelnīti piemirstu skaņu mākslinieku darbība. Raksturots komponistu devums, mūzikas stila attīstība.