Uz Vaboles pagasta bibliotēku atceļojusi 2013 gada Bērnu žūrijas grāmatu kopa. Lūdzam visus lasītājus aktivi iesaistīties grāmatu lasīšanā un vērtēšanā!