Katru trešdienu Strazdumuižas vietējā radio no plkst.840 līdz 1000

  • tematisks raidījums vai preses lasījumi

08.12.2010.      „Es un pasaule”

  • raksti no žurnāliem „Astes” un  „Kabinets”

15.12.2010.  „Mūsu dižie latvieši” -  Regīnai Ezerai – 80

  • biogrāfisks un bibliogrāfisks apskats;
  • fragmentu lasījums no Regīnas Ezeras vēstulēm, kas apkopotas grāmatā „... pār izdegušajiem laukiem skrien mans sapnis”;
  • ko par Regīnu Ezeru raksta presē.

22.12.2010. „Mūsu dižie latvieši” – Zentai Ērglei – 90

  • radio konkurss – fragments no „Starp mums, meitenēm, runājot...”;
  • biogrāfisks un bibliogrāfisks apskats;
  • ko par Zentu Ērgli raksta prese.

29.12.2010.  „Es un pasaule”

  • Vecais un Jaunai gads -  mīklas (radio konkurss), svētku tradīcijas, ticējumi, dzejoļi, vēlējumi Jaunajā gadā.