“Ar labu vārdu sauli projām vadi,

Ar labu vārdu rītam pretī ej.”

              (Ā.Elksne)

Piektdien, plkst. 11.30 Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks tematisks pasākums “Labs darbs var būt arī labs vārds”.

 

No 16. oktobra līdz 22. oktobrim Latvijā noris Labo darbu nedēļa, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta labdarībai un palīdzībai, kurai nav nepieciešams finansiāls ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam vientuļam cilvēkam vai vienkārša aprunāšanās. Vairāku mūsu līdzcilvēku sapņi ir vienkārša pasēdēšana kopā ar kādu un parunāšanās, jo, kā daudzi atzīst, nekas nav briesmīgāks par vientulību.        Tālab arī labs darbs var būt kaut kas tik vienkāršs kā pateikts labs vārds. Pateikts īstajā brīdī un no sirds.

Par labiem darbiem un labiem vārdiem šis pasākums – literatūrā, mūsu lasītāju literārajā jaunradē un ikdienā, arī komplimentu karuselis, laba vēlējumu un labo vārdu spēles.

Atcerēsimies, cik silti un labi kļūst, ja kāds mums pasaka ko labu. Darīsim to arī paši!

Uz tikšanos pasākumā!