Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina cilvēkus dāvināt bibliotēkai Ziemassvētkos labas grāmatas, kas, vēlams, ir izdotas pēdējo 2 gadu laikā, latviešu un krievu valodā!

Katras Braila raksta vai ieskaņotās grāmatas ceļš pie lasītājiem Latvijas Neredzīgo bibliotēkā sākas ar redzīgo raksta grāmatu. Tā tiek reproducēta Braila rakstā vai audioformātā cilvēkiem, kas nespēj lasīt parasto iespiedrakstu.

Dāvinājumus mīļi gaidīs Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā un 7 tās filiālbibliotēkās Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī.

Arī  Rēzeknē atrodas Neredzīgo bibliotēkas filiāle, kurai ļoti nepieciešams atjaunot un papildināt redzīgo grāmatu krājumu, it īpaši nozaru literatūrā. Tā nodrošina bibliotekāros pakalpojumus personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām ne tikai Rēzeknes pilsētā un novadā, bet arī Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novados.

Labas grāmatas, kas izdotas pēdējo 2 gadu laikā, latviešu un krievu valodā, tiks mīļi gaidītas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē ( tālr.64605281; e - pasta adrese rezekne@neredzigobiblioteka.lv).

Uzdāvinot bibliotēkai grāmatu, Tu būsi sarūpējis Ziemassvētku dāvanu, kas sniegs prieku ne vienam vien cilvēkam! Šī ir Tava iespēja paplašināt redzes invalīdu informācijas apvārsni! Šī ir Tava iespēja radīt gaismu! Ja vēlies savu dāvināto grāmatu padarīt vēl īpašāku, Tu vari veikt tajā ierakstu ar novēlējumu!